Hulp bij rouwverwerking

Er staat geen vaste periode voor rouw. Dit verschilt per persoon  en iedereen heeft voor zichzelf een ‘acceptabele’ tijdspanne voor het verwerken van het verlies. Zo vind de een dat na een paar weken het verlies al verwerkt zou moeten zijn. De ander geeft zichzelf wat meer de tijd. Het is lastig voor jezelf om te bepalen wanneer je hulp nodig hebt bij de rouwverwerking. Intens verdriet hoort immers bij het proces.

Rouwen hoef je niet alleen te doen. Probeer erover te praten met familie en vrienden. Vaak weten mensen niet zo goed wat ze moeten zeggen of hoe ze zich moeten gedragen bij iemand die in de rouw is of intens verdrietig is. Geef ook zelf aan wat je prettig vindt en wat je behoeftes zijn. Wil je alleen een luisterend oor of vind je het fijn als je ook tips krijgt? Soms kan het ook fijn zijn om met een onafhankelijk iemand te praten, een professional. Er bestaan veel rouwtherapeuten en psychologen die gespecialiseerd zijn in de verwerking van een verlies. Ook zijn er forums en lotgenotengroepen. Een fijne manier van werken is via internet therapie. Op deze manier kun je in je eigen tijd en op je gemak aan de slag met de verwerking. Een belangrijk onderdeel van de meeste therapieën is schrijftherapie. Je schrijft bijvoorbeeld brieven aan de overledene of teksten waarin je stilstaat bij je verdriet en de moeilijkste momenten in je verlies. Vaak staan hierbij de negatieve gevoelens en gedachten centraal. Juist hierom is online therapie zeer geschikt voor rouwverwerking.

Online hulp via Internet Therapie