Fasen bij rouw

Binnen een rouwproces zul je verschillende fases doorlopen. Ze hoeven niet in de genoemde vaste volgorde voor te komen, maar vaak komen ze wel alle vier voorbij in het rouwproces.

Fase 1:het aanvaarden van de realiteit van het verlies. De realiteit van het verlies begint langzaam door te dringen. Je weet dat er sprake is van een verlies, maar je beseft het nog niet helemaal. Wanneer er sprake is van onverwacht verlies duurt het proces van aanvaarding langer. Tevens moet het besef ontstaan van de onomkeerbaarheid van het verlies. Taak: Langzaamaan gaan beseffen dat de ander echt nooit meer terugkomt.

Fase 2:het doorleven van de pijn en het verdriet. Het is het beste voor je verwerking als je dit verdriet niet wegstopt. Taak: De pijn en het verdriet voelen, er niet voor weglopen

Fase 3:het aanpassen aan een nieuw leven zonder hetgeen of degene die gemist wordt . Dit vraagt veel aanpassing en misschien zelfs nieuwe vaardigheden. Taak: Je aanpassen aan je nieuwe leven dat vorm moet krijgen zonder de ander

Fase 4:het verlies een plek geven in je leven, zowel emotioneel als soms praktisch en het opnieuw  oppakken van je leven. Taak: De overledene een andere plaats gaan geven, niet meer in leven maar als herinnering

Soms is het rouwproces verstoord. De rouwfases zijn niet allemaal (voldoende) doorlopen en de persoon blijft slecht functioneren in het dagelijks leven. Een voorbeeld hiervan is gestagneerde rouw of uitgestelde rouw. Wanneer je veel moeite hebt met het rouwproces en het gevoel hebt dat je er zelf niet uitkomt, kan psychische behandeling of begeleiding helpen. Meer informatie over hulp bij rouwverwerking?

Online hulp via Internet Therapie