Welke periode staat er voor rouwverwerking?

Geen enkel rouwproces is hetzelfde. Een bepaalde periode aanduiden voor het rouwproces is dan ook een ondoenlijke zaak. Het is wel zo dat de omgeving van de nabestaanden vaak een half jaar begrip hebben voor iemands rouwproces. Hierna wordt er verwacht dat het verlies verwerkt is en dat er weer overgegaan kan worden tot de orde van de dag.

Rouwverwerking is een ingewikkeld proces waarbij verschillende fasen doorlopen dienen te worden om tot een goede verwerking van het verlies te komen. Kort samengevat zijn deze: 1. Besef dat de ander niet meer terug komt, 2. Pijn en verdriet doorleven, 3. Aanpassen aan een leven zonder de ander, 4. De overledene een plaats geven als herinnering. Deze fasen bij rouw worden hier nog eens uitgebreid besproken. Als deze fasen niet in de juiste volgorde of niet volledig worden doorlopen, kan er sprake zijn van gestagneerde rouw. Het besef dat de ander echt niet meer terug komt, dringt bijvoorbeeld nog niet door. Hierdoor is er ook nog niet voldoende ruimte om het verdriet te voelen. Behandeling bij rouwverwerking bestaat vaak uit schrijftherapie of andere manieren om het verdriet op een goede en gezonde manier te verwerken.