Welkom bij rouwverwerking

Welkom bij rouwverwerking

Iedereen maakt het wel een keer in zijn of haar leven mee: een dierbaar persoon in je omgeving komt te overlijden. Veel gevoelens en gedachten die je ervaart na het overlijden van die belangrijke persoon horen bij de gezonde reactie hierop die rouw wordt genoemd. Rouw hoeft echter niet alleen plaats te vinden bij het verlies van een dierbaar persoon, ook bij een scheiding, verhuizing, ontslag, uit huis gaande kinderen en het verlies van zelfvertrouwen kan er sprake zijn van een rouwproces waar rouwverwerking bij komt kijken. Rouwen is kort gezegd het ervaren van het pijn en verdriet wat volgt op het verlies met het daarbij horende werken aan jezelf. Hoe dan ook is rouwverwerking een intense en zeer verdrietige periode.

Er staat geen vaste periode voor rouwverwerking. De rouwververwerking verschilt per persoon en iedereen heeft voor zichzelf een ‘acceptabele’ tijdspanne voor het verwerken van het verlies. Zo vind de een dat na een paar weken het verlies al verwerkt zou moeten zijn en daarmee de rouwverwerking ten einde. De ander geeft zichzelf wat meer de tijd. Het is lastig voor jezelf om te bepalen wanneer je hulp nodig hebt bij de rouwverwerking. Intens verdriet hoort immers bij het proces.

Welke periode staat er voor rouwverwerking?

Geen enkel rouwproces is hetzelfde. Een bepaalde periode aanduiden voor het rouwproces is dan ook een ondoenlijke zaak. Het is wel zo dat de omgeving van de nabestaanden vaak een half jaar begrip hebben voor iemands rouwproces. Hierna wordt er verwacht dat het verlies verwerkt is en dat er weer overgegaan kan worden tot de orde van de dag.
Rouwverwerking is een ingewikkeld proces waarbij verschillende fasen doorlopen dienen te worden om tot een goede verwerking van het verlies te komen. Kort samengevat zijn deze: 1. Besef dat de ander niet meer terug komt, 2. Pijn en verdriet doorleven, 3. Aanpassen aan een leven zonder de ander, 4. De overledene een plaats geven als herinnering. Deze fasen bij rouw worden hier nog eens uitgebreid besproken. Als deze fasen niet in de juiste volgorde of niet volledig worden doorlopen, kan er sprake zijn van gestagneerde rouw. Het besef dat de ander echt niet meer terug komt, dringt bijvoorbeeld nog niet door. Hierdoor is er ook nog niet voldoende ruimte om het verdriet te voelen. Behandeling bij rouwverwerking bestaat vaak uit schrijftherapie of andere manieren om het verdriet op een goede en gezonde manier te verwerken.